Saturday, August 15, 2020

Mỹ: Tách biệt đảng và chính quyền

Chuyện người Mỹ cũng có quan tâm đến sự tách biệt sự hoạt động của đảng phái và sự hoạt động của chính quyền đã nổi lên khi tổng thống Mỹ Donald Trump định chọn Tòa Bạch Ốc làm nơi đọc diễn văn chấp nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa để ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm 2020.

Vào thời điểm tháng tám năm 2020, nước Mỹ đang mùa bầu cử. Các đảng đang chọn người đại diện cho đảng mình để ứng cử vào chức vụ tổng thống và dân biểu, nghị sĩ của quốc hội. Tổng Thống Mỹ Donald Trump là người đang làm tổng thống dĩ nhiên là được đảng Cộng Hòa của ông ta chọn làm người tranh cử chức tổng thống. Ông Donald Trump phân vân trong việc chọn nơi nào là chỗ ông ta đọc bài diễn văn chấp nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa. Chọn các địa điểm mà đảng thường họp đại hội ở thành phố Charlotte ở tiểu bang North Carolina hay ở Jacksonville ở tiểu bang Florida thì e ngại ra nhiều người tụ tập đông trong thời bệnh dịch Covid-19 lan tràn sẽ làm lây bệnh . Ông Donald Trump nói với báo New York Post là ông sẽ chọn Tòa Bạch Ốc làm nơi đọc diễn văn chấp nhận sự đề cử của đảng còn ông phó tổng thống Mike Pence thì sẽ chọn bãi cỏ đặt tượng đài Fort McHenry ở thành phố Baltimore . Việc chọn hai địa điểm này đã bị một số nghị sĩ quốc hội Mỹ chỉ trích vì hai nơi này thuộc về chính phủ liên bang quản lý lại được dùng làm nơi để cho hoạt động chính trị của đảng Cộng Hòa .

Chuyện chấp nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa là hoạt động của đảng thì làm ở cơ sở nào đó của đảng Cộng Hòa. Còn tòa Bạch Ốc là tài sản của chính phủ liên bang, dùng để làm việc cho chính phủ. Tòa Bạch Ốc là nơi để làm việc công. Còn chuyện chấp nhận đề cử là chuyện riêng của một đảng, không phải là chuyện công.

Các thượng nghị sĩ phản đối việc Donald Trump dùng tòa Bạch Ốc để hoạt động đảng phái là họ biết tách biệt giữa chính phủ và đảng, giữa công và tư. Chuyện hoạt động của một đảng là chuyện riêng tư của nhóm người trong đảng đó, không phải là chuyện công. Không thể dùng tiền của chính phủ hay nhà cửa, tài sản của chính phủ mà dùng cho hoạt động của đảng mình.

Các đảng hoạt động với quỹ của đảng do các đảng viên và những người ủng hộ đảng đóng góp. Nhà cửa, hội trường để dùng cho sinh hoạt, hội họp của đảng là các nhà mà đảng đó bỏ tiền ra thuê hay mua, chứ không thể lấy nhà đất của chính phủ mà dùng. Cũng không thể lấy ngân sách của chính phủ mà đài thọ cho các hoạt động của đảng, mà trả tiền cho các đảng viên không giữ chức vụ nào trong chính quyền. Ngân sách của chính phủ là do toàn dân đóng thuế thì tiền đó sẽ được dùng cho các việc phục vụ cho lợi ích của toàn dân chứ không phục vụ cho lợi ích của một đảng.

 

 Ông John Thune, thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện cho tiểu bang South Dakota.

Ngay cả các nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa, là người cùng đảng với ông Donald Trump, cũng phản đối ý định của tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ John Thune của đảng Cộng Hòa nói rằng:

"Chuyện đó có hợp pháp không hả ? Tôi nghĩ rằng đó là nhừng gì không được làm. Tôi cho rằng làm bất cứ điều gì trên tài sản của liên bang là một vấn đề".

Thượng nghị sĩ Ron Johnson cũng của đảng Cộng Hòa nói:

"Đề nghị của tổng thống Donald Trump đọc diễn văn nhận đề cử của đảng tại Tòa Bạch Ốc là không được phép và tổng thống không nên làm như thế".

Các nghị sĩ này cho rằng làm như vậy là vi phạm luật Hatch Act. Luật này không cho phép nhân viên liên bang tham gia hoạt động chính trị tại một địa điểm của liên bang. Chữ chính tri người Mỹ dùng ở đây là để chỉ các hoạt động của các đảng phái, không phải chữ chính trị với nghĩa rộng là bao gồm tất cả các hoạt động có liên quan đến chính quyền và các đảng phái.

Nói cách khác, đạo luật Hatch Act là đạo luật tách biệt đảng và chính quyền. Trong một nước có nhiều đảng thì đảng nào sinh hoạt với tiền bạc, tài sản, nhà đất của riêng đảng đó. Các đảng không được dùng ngân sách, nhà đất của chính phủ vào sinh hoạt của đảng mình. Có nhiều đảng mà đảng nào cũng dùng ngân sách, nhà đất của chính phủ cho hoạt động của đảng mình thì sẽ sinh sự lộn xộn. Sẽ xảy ra sự tranh cãi giữa các đảng là tại sao đảng các ông lại dùng tài sản của nhà nước nhiều thế còn đảng chúng tôi chỉ được dùng ít. Sẽ xảy ra sự lạm dụng của công của các đảng.

Minh Đức

2020.08.15No comments:

Post a Comment