Tuesday, August 10, 2010

Đi tù giữa thời chiến vì âm nhạc

Đoàn Chuẩn thời trẻ

 Đó cũng là do phát xuất từ sự khác nhau trong quan niệm về con người. Người cộng sản muốn tạo ra một lớp người mới theo khuôn mẫu của đảng Cộng Sản đặt ra. Con người mới đó chỉ có tình yêu giai cấp mà không có tình yêu cá nhân


Trang web của đài BBC Việt Ngữ có cho nghe một đoạn phỏng vấn một người đã mở quán cà phê có hát nhạc tình cảm tiền chiến và đã bị tù:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/08/100806_viet_yellow_music.shtml

Lý do người hát nhạc tình cảm tiền chiến bị tù là vì chế độ miền Bắc cho nhạc tình cảm là đồi trụy. Trong khi đó các bài hát này được các ca sĩ trong miền Nam hát trên đài phát thanh hàng ngày. Đó là thời đảng CSVN chủ trương xóa bỏ văn hóa bị xem là xấu xa nhìn theo quan điểm Mác xít để xây dựng một nền văn hóa mới hoàn toàn tốt đẹp không có gì dính dáng đến quá khứ của xã hội có giai cấp, có bóc lột. Còn tại miền Nam thì không chủ trương xóa bỏ tất cả mà xem cái gì hay thì giữ, cái gì dở thì sửa đổi hoặc bỏ đi. Đây là một trong những điểm khác nhau về tư tưởng khiến cho những người chống cộng không chấp nhận sống dưới chê độ cộng sản và không chấp nhận việc thống nhất để phải sống dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản.

Đó cũng là do phát xuất từ sự khác nhau trong quan niệm về con người. Người cộng sản muốn tạo ra một lớp người mới theo khuôn mẫu của đảng Cộng Sản đặt ra. Con người mới đó chỉ có tình yêu giai cấp mà không có tình yêu cá nhân. Nhạc tình cảm yêu đương phát xuất từ cá nhân nên phải bị xóa bỏ. Trong khi đó quan niệm của người quốc gia là bản chất của con người là có cả tình cảm lẫn lý trí. Vì tình cảm mà thích các bản nhạc tình cảm êm đềm, du dương thì chẩng có gì là xấu cả. Tình cảm và tư tưởng của cá nhân phải được tôn trọng và được quyền biểu lộ ra .

No comments:

Post a Comment