Monday, December 5, 2011

Bảng xếp hạng sự trong sạch của các chính quyền 2011

Dưới đây là bảng xếp hạng mức độ trong sach, ít tham nhũng của các chính quyền năm 2011 do tổ chức Transparency International, một tổ chức tư nhân độc lập tại Đức, đặt trụ sở ở Berlin. Tổ chức này đánh giá mức độ trong sạch của các chính quyền qua việc đặt câu hỏi thăm dò ý kiến các doanh nghiệp về việc phải hối lộ chính quyền, thu thập dữ kiện của các tổ chức đánh giá độc lập khác. Theo tổ chức Transparency International, vì tham nhũng là hành vi được che dấu nên rất khó tìm tài liệu liệt kê cho hết các vụ tham nhũng tại các quốc gia nên phương pháp đánh giá là thăm dò ý kiến người dân và doanh nghiệp về việc phải hối lộ cơ quan chính quyền, phải đút lót để làm ăn, nạn viên chức lấy cắp công quĩ, sự vững mạnh của các tổ chức chính quyền trong việc chống tham nhũng... Qua các đánh giá như vậy có thể thấy mức độ chính xác chỉ là tương đối. Một nước chỉ trên nước khác một vài hạng về mức độ trong sạch có thể không khác nước kia là bao nhiêu. Nhưng dù sao, cũng có sự khác biệt giữa những nước đứng đầu bảng và những nước cuối bảng.


Thứ hạng
Quốc Gia
Chỉ số trong sạch
1
New Zealand
9.5
2
Denmark
9.4
2
Finland
9.4
4
Sweden
9.3
5
Singapore
9.2
6
Norway
9.0
7
Netherlands
8.9
8
Australia
8.8
8
Switzerland
8.8
10
Canada
8.7
11
Luxembourg
8.5
12
Hong Kong
8.4
13
Iceland
8.3
14
Germany
8.0
14
Japan
8.0
16
Austria
7.8
16
Barbados
7.8
16
United Kingdom
7.8
19
Belgium
7.5
19
Ireland
7.5
21
Bahamas
7.3
22
Chile
7.2
22
Qatar
7.2
24
United States
7.1
25
France
7.0
25
Saint Lucia
7.0
25
Uruguay
7.0
28
United Arab Emirates
6.8
29
Estonia
6.4
30
Cyprus
6.3
31
Spain
6.2
32
Botswana
6.1
32
Portugal
6.1
32
Taiwan
6.1
35
Slovenia
5.9
36
Israel
5.8
36
Saint Vincent and the Grenadines
5.8
38
Bhutan
5.7
39
Malta
5.6
39
Puerto Rico
5.6
41
Cape Verde
5.5
41
Poland
5.5
43
Korea (South)
5.4
44
Brunei
5.2
44
Dominica
5.2
46
Bahrain
5.1
46
Macau
5.1
46
Mauritius
5.1
49
Rwanda
5.0
50
Costa Rica
4.8
50
Lithuania
4.8
50
Oman
4.8
50
Seychelles
4.8
54
Hungary
4.6
54
Kuwait
4.6
56
Jordan
4.5
57
Czech Republic
4.4
57
Namibia
4.4
57
Saudi Arabia
4.4
60
Malaysia
4.3
61
Cuba
4.2
61
Latvia
4.2
61
Turkey
4.2
64
Georgia
4.1
64
South Africa
4.1
66
Croatia
4.0
66
Montenegro
4.0
66
Slovakia
4.0
69
Ghana
3.9
69
Italy
3.9
69
FYR Macedonia
3.9
69
Samoa
3.9
73
Brazil
3.8
73
Tunisia
3.8
75
China
3.6
75
Romania
3.6
77
Gambia
3.5
77
Lesotho
3.5
77
Vanuatu
3.5
80
Colombia
3.4
80
El Salvador
3.4
80
Greece
3.4
80
Morocco
3.4
80
Peru
3.4
80
Thailand
3.4
86
Bulgaria
3.3
86
Jamaica
3.3
86
Panama
3.3
86
Serbia
3.3
86
Sri Lanka
3.3
91
Bosnia and Herzegovina
3.2
91
Liberia
3.2
91
Trinidad and Tobago
3.2
91
Zambia
3.2
95
Albania
3.1
95
India
3.1
95
Kiribati
3.1
95
Swaziland
3.1
95
Tonga
3.1
100
Argentina
3.0
100
Benin
3.0
100
Burkina Faso
3.0
100
Djibouti
3.0
100
Gabon
3.0
100
Indonesia
3.0
100
Madagascar
3.0
100
Malawi
3.0
100
Mexico
3.0
100
Sao Tome and Principe
3.0
100
Suriname
3.0
100
Tanzania
3.0
112
Algeria
2.9
112
Egypt
2.9
112
Kosovo
2.9
112
Moldova
2.9
112
Senegal
2.9
112
Vietnam
2.9
118
Bolivia
2.8
118
Mali
2.8
120
Bangladesh
2.7
120
Ecuador
2.7
120
Ethiopia
2.7
120
Guatemala
2.7
120
Iran
2.7
120
Kazakhstan
2.7
120
Mongolia
2.7
120
Mozambique
2.7
120
Solomon Islands
2.7
129
Armenia
2.6
129
Dominican Republic
2.6
129
Honduras
2.6
129
Philippines
2.6
129
Syria
2.6
134
Cameroon
2.5
134
Eritrea
2.5
134
Guyana
2.5
134
Lebanon
2.5
134
Maldives
2.5
134
Nicaragua
2.5
134
Niger
2.5
134
Pakistan
2.5
134
Sierra Leone
2.5
143
Azerbaijan
2.4
143
Belarus
2.4
143
Comoros
2.4
143
Mauritania
2.4
143
Nigeria
2.4
143
Russia
2.4
143
Timor-Leste
2.4
143
Togo
2.4
143
Uganda
2.4
152
Tajikistan
2.3
152
Ukraine
2.3
154
Central African Republic
2.2
154
Congo Republic
2.2
154
Côte d´Ivoire
2.2
154
Guinea-Bissau
2.2
154
Kenya
2.2
154
Laos
2.2
154
Nepal
2.2
154
Papua New Guinea
2.2
154
Paraguay
2.2
154
Zimbabwe
2.2
164
Cambodia
2.1
164
Guinea
2.1
164
Kyrgyzstan
2.1
164
Yemen
2.1
168
Angola
2.0
168
Chad
2.0
168
Democratic Republic of the Congo
2.0
168
Libya
2.0
172
Burundi
1.9
172
Equatorial Guinea
1.9
172
Venezuela
1.9
175
Haiti
1.8
175
Iraq
1.8
177
Sudan
1.6
177
Turkmenistan
1.6
177
Uzbekistan
1.6
180
Afghanistan
1.5
180
Myanmar
1.5
182
Korea (North)

No comments:

Post a Comment