Saturday, July 25, 2015

Mạng lưới vệ tinh tí hon chụp hình toàn bộ trái đất hàng ngày

Will Marshall và đội ngũ của anh là một nhóm các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ nghiên cứu về không gian vũ trụ vừa cho ra mắt một loại vệ tinh siêu nhỏ gọn với chi phí thấp và dễ sản xuất đại trà. Nó sẽ tạo nên một mạng lưới vệ tinh lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Và toàn bộ dữ liệu sẽ được mở cho tất cả mọi người đều có thể truy cập. Bạn sẽ làm gì với dữ liệu đó?



Dưới đây là video chiếu Will Marshall trình bày mạng lưới vệ tinh của nhóm anh đang thực hiện:




No comments:

Post a Comment