Thursday, January 7, 2016

Làm theo tập quán

Một ngày năm 1903, khi đi dạo, Sa hoàng Nga phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ: giữa một khoảng đất trống của điện Cremli có một người lính đứng gác. Không rõ vì sao lại phải đặt trạm gác ở đó, ông cho gọi đội trưởng đội cảnh vệ đến hỏi. Người này trả lời là do đội trưởng đội cảnh vệ khoá trước bàn giao lại. Sa hoàng hạ lệnh người này phải nhanh chóng tìm ra lời giải thích.


Sau một số ngày tìm hiểu, cuối cùng đội trưởng đội cảnh vệ cũng tìm được nguyên nhân. Thì ra vào năm 1776, một hôm, khi đi dạo, nữ hoàng Ecatherina đã vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy một bụi hoa nhỏ nở rộ vào đúng chỗ người lính hiện nay đang đứng gác. Nữ hoàng ra lệnh đặt một trạm gác tại chỗ đó để không cho ai xâm phạm bụi hoa.

Thế là từ hôm đó,một trạm gác được thiết lập tại chỗ. Dù một thời gian sau bụi hoa này không còn nữa, nhưng theo truyền thống, trạm gác vẫn còn và cho tới hôm Sa hoàng hỏi, nó đã tồn tại được 127 năm.

Bình Luận:

Thời vua chúa cai trị, người dưới không dám phê bình vua. Bụi hoa chỉ tồn tại vài tháng hoặc vài năm. Sau khi bụi hoa đó chết thì không ai dám tâu với nữ hoàng là không cần phải có trạm gác ở đó nữa. Thế là phí phạm một người lính đứng canh vô ích hàng trăm năm trời. Phí tiền trả lương để nuôi những người lính làm những việc vô bổ. Nhưng vua chúa thì chẳng tiếc tiền, cứ tiêu cho bằng thích, nếu thiếu thì đã có dân đóng thuế. Ngay trong cung vua có những chuyện làm vô lý như thế mà vua không biết. Thế thì trong dân chúng có những điều bất tiện vì lệnh vua ban xuống thì có khi vua cũng chẳng biết đến. Chỉ đến khi nào dân nổi loạn thì mới bảo dân là bọn phản loạn.

1 comment: