Friday, January 26, 2018

Nguyên văn câu viết của Daniel Hauer

Nguyên văn câu viết của Daniel Hauer là:


Dịch:

Có gì mà ghê gớm . Khi Hoang Xuân Vinh được huy chương hai năm trước tôi gắn cái vòng Prince Albert với hòn bi tròn như đầu ông Võ Nguyên Giáp.

Nếu ai chưa hiểu sự ví von thì lời phát biểu này để chế diễu anh chàng nói là sẽ xâm cờ lên ngực.

Giải thích:

Vòng Prince Albert có nhiều hình dạng, được gắn vào đầu bộ phận sinh dục của đàn ông để gây khoái cảm khi làm tình. Vòng này có thứ có hòn bi nhỏ bằng sắt.

Một số vòng Prince Albert:


Một thí dụ về cách gắn:2 comments: