Thursday, June 14, 2018

Trung Quốc vào dặc khu rồi chiếm luôn đất

Trận Hoàng Sa, 1974

Không thể đem việc các nước Tây Phương đầu tư vào các đặc khu của Trung Quốc để nói rằng thế thì Trung Quốc đầu tư vào đặc khu của Việt Nam cũng không sao.

Trung Quốc là nước đã hai lần tấn công Việt Nam để chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc lại bắt Việt Nam thương thuyết sửa đổi đường biên giới phía Bắc làm Việt Nam mất đất. Trung Quốc bắt Việt Nam sửa đổi lằn ranh ở Vịnh Bắc Bộ làm cho Việt Nam bị mất biển, Trung Quốc mưu mô bịa đặt ra đường lưỡi bò, bịa đặt ra luận điệu các đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc từ ngàn xưa để chiếm đảo của Việt Nam mãi mãi. Nay Trung Quốc lại bồi đắp đảo, đem vũ khi ra trang bị, khống chế đường biển của Việt Nam. Với một nước mưu mô dùng đủ mọi luận điệu xảo trá và sức mạnh để lấn đất, biển, đảo của Việt Nam nay lại cho nước đó thuê đất 99 năm thì tất nhiên người Việt Nam phải nghi ngờ là rồi đây Trung Quốc lại cũng sẽ dùng luận điệu xảo trá và sức mạnh để đoạt luôn các đặc khu của Việt Nam.

Giả sử đến hạn 99 năm phải trả lại đất mà Trung Quốc đem quân đội vào đóng trong đặc khu, đem tàu chiến vây quanh đặc khu rồi đòi thuê thêm 99 năm nữa hay đặt ra luận điệu là đất này vốn là của Trung Quốc từ ngàn xưa thì liệu Việt Nam có thể đem quân đánh Trung Quốc mà đòi lại? Việt Nam không thể đánh Trung Quốc mà đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa thì cũng không thể đánh Trung Quốc mà đòi lại đặc khu.

Các nước Tây Phương ngày nay đâu có làm như vậy để chiếm lãnh thổ của Trung Quốc. Vì thế các nước này không là mối đe dọa cho lãnh thổ Trung Quốc khi họ vào đặc khu của Trung Quốc.

Những người biểu tình phản đối đặc khu là những người sáng suốt. Những kẻ nói dân không hiểu bản chất của dự luật và bị kích động là những kẻ vì quyền lợi bản thân mà mờ mắt không nhìn thấy cái họa mất đất.

Minh Đức
 

No comments:

Post a Comment