Friday, February 11, 2011

X-47B, chiến đấu cơ tàng hình không người lái

Dưới đây là một đoạn video của hãng Northrop Grumman được thực hiện năm 2007, giới thiệu chiếc máy bay mà hãng sẽ tung ra:

No comments:

Post a Comment