Thursday, March 17, 2016

Bầu cử Mỹ: ông Donald Trump chế diễu bà Hillary Clinton

Trong cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2016, ông Donald Trump, một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã tung ra một video clip chế nhạo ứng cử viên của đảng Dân Chủ, là bà Hillary Clinton.


Video clip này, nói rằng với các đối thủ ghê gớm của nước Mỹ như ông Vladimir Putin của Nga và Nhà Nước Hồi Giáo thì Mỹ sẽ phải đối phó ra sao? Video clip này cho rằng bà Hillary Clinton không đủ bản lãnh để đối phó với các nhà lãnh đạo mạnh trên thế giới và sẽ làm trò cười cho họ. Chữ puchline dùng trong video clip này có nghĩa là câu kết trong truyện cười để làm cho người đọc phải cười. Để diễn tả ý tưởng này, video clip đã cho bà Hillary Clinton sủa gâu gâu như chó rồi ghép vào ngay sau đó hình ảnh ông Putin đang cười chế nhạo.

Ông Donald Trump ra ứng cử với lời tuyên bố rằng nước Mỹ đang bị suy yếu và ông ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại . Nhưng cũng có nhiều người Mỹ ở cùng đảng Cộng Hòa với ông ta và ở ngoài đảng Cộng Hòa cho rằng những gì ông ta nói là không thực tế, không thể dễ dàng làm điều mà ông ta nói. Những điều ông Donald Trump nói thì đánh trúng tâm lý của một số người Mỹ, mong muốn nước Mỹ có vị trí hùng mạnh hơn trên thế giới.


No comments:

Post a Comment