Monday, October 17, 2016

Ngân hàng Anh đóng tài khoản của truyền hình Nga Russia Today

Theo bản tin ngày 17-10-2016 của đài BBC thì ngân hàng Anh NatWest đã đóng tài khoản của đài truyền hình nhà nước Nga Russia Today, viết tắt là RT.

Đóng tài khoản của đài truyền hình này tại Anh có nghĩa là không muốn cho đài truyền hình này hoạt động tại Anh nữa. Đây chỉ là quyết định của một ngân hàng tư mà không phải là của chính phủ Anh. Chính phủ Anh cũng nói đó là quyết định của chính ngân hàng NetWest chứ từ tháng 4-2015 cho đến nay chính phủ Anh không có thêm lệnh cấm vận nào mới với Nga.

Đài truyền hình Russia Today, viết tắt là RT, trước đây đã bị cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom chỉ trích vì bịa đặt tin nói rằng đài BBC đã trợ giúp cho việc dùng vũ khí hóa học tại Syria.

Cùng với đài truyền hình Russia Today, đài phát thanh của nhà nước Nga Spunik đặt tại Edingburg, phát thanh từ Scotland cho toàn thể nước Anh nghe từ tháng tám năm 2016 nói là để cho dân Anh nghe những điều mà họ không được cho nghe nhưng dân Anh nói là chẳng qua đó là cơ quan tuyên truyền của nhà nước Nga mà thôi.

No comments:

Post a Comment