Thursday, November 24, 2016

Liu Huizhen, người phụ nữ tự ra ứng cử ở Trung Quốc

Đài BBC có hai đoạn phim nói về bà Liu Huzhen, một phụ nữ tự ra ứng cử ở Trung Quốc. Đối với những ai biết người tự ra ứng cử tại Việt Nam bị đối xử ra sao thì cũng không ngạc nhiên khi xem các đoạn phim này.Đoạn phim đầu, phóng viên của BBC, ông John Sudwoth, đến nhà bà Liu Huizhen trước ngày bầu cử thì gặp một nhóm hơn 20 chục người đứng trước cửa cản không cho ông vào nhà và không cho ông nói chuyện với bà này qua cửa sổ . Cuối cùng họ xô đẩy ông ra xe và bắt ông ta phải ra đi.

http://www.bbc.com/news/world-asia-38005603

http://www.bbc.com/vietnamese/media-38028292 
Công an chìm đứng chận cửa. Họ không xô đẩy phóng viên nhưng vây kín không cho phóng viên đến gần và vào nhà


Đoạn phim thứ hai được quay sau khi đã qua ngày bầu cử. Không còn công an chìm canh gác trước cửa nữa. Ông John Sudworth được mời vào nhà và ngồi nói chuyện với bà Liu Huizen. Bà ta nói mình cũng chỉ là một nông dân, bị lấy mất đất nên bà ta muốn ra ứng cử để nói lên tiếng nói cũng những người dân bị oan ức, mất nhà đất.
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-38081966

Cuộc phóng vấn diễn ra trong nhà bà Liu Huizhen


Khi được hỏi là bà nghĩ sao về câu nói rằng nếu Trung Quốc có dân chủ thì sẽ bị hỗn loạn. Bà Liu Huizhen trả lời là bà ta không tin như thế. Dân chủ sẽ tốt hơn cho Trung Quốc vì người dân có cơ hội nói lên điều gì họ không hài lòng.

Bà Liu Huizhen trả lời phỏng vấn của phóng viên BBC

Khi được hỏi là bà nghĩ gì về những người đàn ông đứng chận cửa nhà bà hôm trước đây thì bà Liu Huizhen nói là bà ta không muốn trả lời câu hỏi này. Ông John Sudworth hỏi có phải điều đó sẽ gây nguy hiểm cho bà nếu bà trả lời câu hỏi này. Bà Liu Huizhen gật đầu.

Phóng viên hãng tin AP cũng bị ngăn chận không cho gặp bà Liu Huizhen. Đây là hình thu được khi phóng viên AP liên lạc với bà Liu Huizhen trên mạng Internet
Theo qui định của nhà nước, ai có được mười người đề cử thì sẽ được ra ứng cử vào hội đồng nhân dân ở địa phương. Nhưng những người đề cử ứng cử viên không do đảng Cộng sản cử ra thì bị địa phương hăm dọa nên có nhiều người tuy muốn ra ứng cử nhưng không có được mười người đề cử . Bà Liu Huizhen tuy có được mười người đề cử nhưng cũng vẫn không được cho ra ứng cử.

Phóng sự của BBC cho thấy tại Trung Quốc cũng như tại Việt Nam có những người muốn ra ứng cử để nói những điều họ muốn nói và nói hộ những điều người dân muốn nói. Họ đều bị ngăn chận, không cho ra ứng cử. Bà Liu Huizhen chắc không phải là một người duy nhất trong số hơn một tỉ dân Trung Quốc. Bà ta là người mà phóng viên BBC may mắn biết đến và tìm cách nói chuyện.

Minh Đức

No comments:

Post a Comment