Wednesday, August 9, 2017

Nước phải có phép nước

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem từ Đức về Việt Nam đã làm dậy lên lên dư luận tại châu Âu về cách hành xử không theo luật pháp của nhà nước Việt Nam . Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, khi dự hội nghị G20 đã nói với nhà cầm quyền Đức là đề nghị dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Đó là cách làm theo đúng luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền của Đức. Nhưng chỉ một tháng sau đó, chính quyền của ông Nguyễn Xuân Phúc lại đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Lờ đi lời yêu cầu dẫn độ trước đó. Chuyện này nói lên cách hành xử vô luậl pháp của toàn thể chế độ đang cầm quyền từ mấy chục năm nay ở Việt Nam.

Lúc nhà nước bỏ tù chị Trần Thị Nga và Mẹ Nấm thì có những kẻ nói nước phải có phép nước. Thế cái nhà nước bỏ tù chị Trần Thị Nga và Mẹ Nấm có tôn trọng phép nước của Đức hay không? Nếu họ tôn trọng phép nước của Đức thì họ phải yêu cầu nhà nước Đức bắt Trịnh Xuân Thanh rồi dẫn độ về Việt Nam theo đúng luật pháp Đức.

Còn những người ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh thì có thật họ là những người trong sạch, không hề tham nhũng, không có tiền dấu ở ngân hàng ngoại quốc hay không? Hay họ cũng chỉ là những Trịnh Xuân Thanh khác, cũng tham nhũng, cũng làm thất thoát của công, cũng đem tiền đem dấu ở tài khoản ở ngoại quốc? Kẻ bị bắt không theo phép nước, kẻ ra lệnh bắt người chính bản thân mình cũng không theo phép nước của mình, và không tôn trọng phép nước của nước khác. Nhưng những kẻ đó thấy người dân chỉ trích mình thì bắt bỏ tù rồi quang quác cái miệng là nước có phép nước.

Minh Đức

No comments:

Post a Comment