Thursday, August 10, 2017

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đâu phải là chống tham nhũng

Việc nhà nước Việt Nam cho đặc vụ sang Đức bắt Trịnh Xuân Thanh đem về nước bị chính phủ Đức lên án là vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Đức. Có người bào chữa cho hành vi bắt Trịnh Xuân Thanh bằng cách nói rằng Trịnh Xuân Thanh là kẻ tham nhũng, chẳng lẽ lại không bắt, Đức làm việc bao che cho tham nhũng. Nhưng động cơ bắt Trịnh Xuân Thanh có thật sự là vì chống tham nhũng?

Có thật sự việc bắt Trịnh Xuân Thanh phát xuất từ động cơ chống tham nhũng của những người cầm quyền? Có người nói rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ đạo rằng: “Bằng mọi cách phải di lý, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xét xử.” Nhưng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọnh và những người chủ trương bắt Trịnh Xuân Thanh về có phải là những cán bộ từ xưa đến nay nổi tiếng là trong sạch, là không hề tham nhũng? Có gì bảo đảm là những người ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh không tham nhũng, không có tiền dấu trong tài khoản tại các ngân hàng ngoại quốc? Người dân Việt có tin tưởng là sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt và bỏ tù từ nay trên đất nước Việt Nam sẽ sạch bóng tham nhũng? Có lẽ chẳng ai cho rằng sau vụ xử tù Trịnh Xuân Thanh thì nạn tham nhũng sẽ chấm dứt. Như vậy vụ bắt Trịnh Xuân Thanh không xuất phát từ động cơ chống tham nhũng. Đó chỉ là các phe phái đang thanh toán nhau.

Như vậy thì đừng lên án là Đức bao che cho tham nhũng. Đức chỉ muồn Việt Nam hành xử phù hợp với pháp luật của Đức. Đức đòi Việt Nam phải yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh theo đúng luật pháp Đức chỉ làm cho việc ông Nguyễn Phú Trọng thanh toán phe chống lại ông ta khó khăn hơn mà thôi. Đức không bao che cho tham nhùng mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thật tâm muốn diệt trừ tham nhũng. Muốn diệt trừ tham nhũng thì ông Nguyễn Phú Trọng nên diệt chính mình và các đồng chí thân cận của mình trước đã.

Minh Đức

No comments:

Post a Comment