Friday, December 11, 2009

Khi Cộng sản ăn mừng thắng Phát xít! Minh Đức, 21-11-2006

Ngày 9-5 năm nay, nước Nga kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc Xã giống như trước đây chế độ Liên Xô vẫn ăn mừng ngày nàỵ Dĩ nhiên là các báo ở Việt Nam cũng đăng bài mừng chiến thắng nàỵ Báo Saì Gòn Giải Phóng có bài viết kỷ niệm về ngày lịch sử này dưới cái nhìn không phải chỉ là nước Nga thắng sự tấn công của nước Đức mà là ngày nhân loại đánh bại chế độ phát xít.


Khi Cộng sản ăn mừng thắng Phát xít!

Minh Đức, 21-11-2006


Ảnh: Trại tù cải tạo Gulag tại Tây Bá Lợi Á, nơi tù nhân bị cưỡng bách lao động và sống trong điều kiện thiếu thốn, nhiều người chết vì thiếu dinh dưỡng, bệnh và kiệt sức.


Ngày 9-5 năm nay, nước Nga kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc Xã giống như trước đây chế độ Liên Xô vẫn ăn mừng ngày nàỵ Dĩ nhiên là các báo ở Việt Nam cũng đăng bài mừng chiến thắng nàỵ Báo Saì Gòn Giải Phóng có bài viết kỷ niệm về ngày lịch sử này dưới cái nhìn không phải chỉ là nước Nga thắng sự tấn công của nước Đức mà là ngày nhân loại đánh bại chế độ phát xít.

Tờ SGGP trích lời của Churchill, Thủ tướng Anh:

"Chiến thắng này là số phận và tương lai của toàn bộ nền văn minh nhân loạị Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, một thế hệ trọn vẹn khác đã hình thanh. Họ chỉ biết về chiến tranh qua chuyện kể của các cựu binh, qua phim ảnh và sách báo: nền văn minh loài người sẽ bị hủy diệt, nếu như không có chiến thắng này."

Khi ông Churchill nói đến "số phận và tương lai của văn minh nhân loại", là ông đem so sánh các nền dân chủ Tây Phương với chế độ độc tài toàn trị của Phát Xít Đức. Ông Churchill cho rằng nếu Đức Quốc Xã thắng thì nhân dân các nước Âu Châu và cả Mỹ châu sẽ phải sống dưới chế độ độc tài, người dân không còn quyền tự do ngôn luận, tự do bầu cử mà phải theo chế độ độc đảng cai trị bởi 1 đảng độc nhất là đảng Quốc Xã.

Sir Winston Churchill (1874 - 1965)

Đó là nói về các nước theo chế độ dân chủ. Còn đối với Liên Xô lúc đó thì dân Nga đã mất quyền tự do ngôn luận rồi, không có quyền tự do bầu cử vì nhân dân Nga phải chấp nhận sự cầm quyền của Stalin mà nhân dân không ai được chỉ trích, phản đối hay đòi bầu cho người khác được. Liên Xô lúc đó cũng theo chế độ độc đảng như chế độ Phát Xit' Đức. Ở Đức thì đảng Quốc Xã với lãnh tụ Hitler, còn ở Liên Xô thì đảng Cộng Sản với lãnh tụ Stalin. Đức thì đảng Quốc Xã suy tôn Hitler như thần thánh, ở Liên Xô thì Stalin cũng được suy tôn như thần thánh. Chế độ Quốc Xã ở Đức thì dựa vào đội mật vụ Gestapo để tiêu diệt, khủng bố những kẻ bị chế độ cho là "nguy hiểm", chế độ Cộng Sản Liên Xô thì dựa vào tổ chức mật vụ KGB để tiêu diệt, khủng bố những kẻ mà chế độ CS cho là "nguy hiểm". Ở Đức thì mật vụ Gestapo đi rình rập những người dân nói xấu chế độ, lãnh tụ thì ở Liên Xô, mật vụ KGB đi rình người dân nói xấu chế độ, lãnh tụ. Chế độ CS thì có đoàn thanh niên CS, Hội Phụ Nữ Giải phóng... thì chế độ Quốc Xã cũng có Đoàn Thanh Niên Quốc Xã, Hội Phụ Nữ Quốc Xã... Ở Đức thì có những trại tập trung, ở Liên Xô thì có các trại "cải tạo". Tên gọi tuy khác nhau như cả hai loại trại này đều giống nhau ở chỗ bắt những người bị liệt vào hạng "kẻ thù của chế độ" phải lao động trong điều kiện khổ sở, thiếu thốn để đóng góp kinh tế cho chế độ.

Thế thì câu nói của Churchill ("nền văn minh nhân loại bị hủy diệt" nếu Đức thắng) chỉ để dành cho người dân các nước dân chủ nói mà thôi, còn đối với những người cộng sản thì chế độ của họ cũng chẳng khác gì chế độ phát xít của Đức Quốc Xã. Nếu Đức Quốc Xã thắng ở Nga thì người dân Nga thay vì sống dưới chế độ độc đảng của Stalin thì phải sống dưới chế độ độc đảng của Hitler. Điều khác nhau là nước Nga bị đô hộ bởi ngoại bang (Đức) còn ngoài ra về cách tổ chức chính quyền thì chế độ CS và chế độ Quốc Xã cũng khá giống nhaụ

Nói là khá giống vì hai chế độ phát xít và cộng sản cũng có một số điểm khác. Chế độ phát xít cho tự do kinh doanh trong khi chế độ CS quốc hữu hóa các cơ sở sản xuất, theo đường lối kinh tế chỉ huy tập trung. Kinh tế phát xít nhờ vậy mà khá hơn kinh tế của các nước cộng sản, còn về chế độ chính trị thì cả hai đều khắc nghiệt như nhaụ Chế độ Hitler theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nên coi người Do Thái là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Các dân tộc Slave vùng Đông Âu cũng bị Hitler khinh miệt, coi thường. Còn chế độ CS theo thuyết đấu tranh giai cấp người cộng sản coi những thành phần địa chủ, tư sản, mặc dù cũng là đồng bào với người cộng sản, như là kẻ tử thù, cần phải tiêu diệt.

Chính ra khi chế độ cộng sản tại Việt Nam và Trung Quốc "đổi mới" (hay đúng ra là đổi cũ) về kinh tế, trong khi đảng CS vẫn duy trì chế độ độc đảng, độc quyền về chính trị, nắm trọn guồng máy tuyên truyền để độc quyền về tư tưởng thì chế độ ngày nay tại hai nước này giống như là chế độ phát xít, nghĩa là độc tài về chính trị và theo kinh tế thị trường.

Đem so sánh sự tương đồng của hai chế độ CS và phát xít để thấy cái mánh lới của người làm công tác tuyên truyền dưới chế độ CS khi họ trích dẫn lời của thủ tướng Churchill bình phẩm về chế độ phát xít thì chẳng khác gì họ ngầm đem chế độ CS đặt cùng phía thắng trận đứng chung hàng ngũ với nước Anh, một nước theo chế độ dân chủ, để làm cho người đọc ở trong nước có cảm tưởng là chế độ XHCN mà mình đang sống giống như chế độ dân chủ của nước anh của ông Churchill ở chỗ đối nghịch với chế độ phát xít. Trong khi thật ra chế độ cộng sản và chế độ phát xít đáng được đặt chung vào một giỏ.

Còn Dimitrov, Tổng Bí Thư Quốc Tế Cộng Sản (thời còn Quốc Tế Cộng Sản) thì được báo Sài Gòn Giải Phóng trích dẫn như sau:

"Song song với việc bảo vệ đất nước, quân đội Xô Viết đồng thời cũng làm nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Hơn 8,5 triệu lượt chiến sĩ Hồng Quân đã chiến đấu bên ngoài lãnh thổ Liên Xô, góp phần giải phóng 10 nước châu Âu cùng dân số 113 triệu người và 2 nước châu Á với số dân 70 triệu ngườị Chiến thắng đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến trình cách mạng thế giới: giúp xuất hiện hệ thống xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu chủ nghĩa thực dân, cổ vũ các phong trào giải phóng dân tộc."

Georgi Dimitrov (1882 - 1949)

Khi ông Dimitrov nói chiến thắng Phát Xít Đức đã "giúp xuất hiện hệ thống xã hội chủ nghĩa" đó là ông muốn nói đến các nước Đông Âu trở thành Cộng sản với sự giúp đỡ của Liên Xô, và hai nước Á Châu có lẽ là Trung Quốc và Việt Nam. Đến năm 1989, thì hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, kể cả luôn nước Nga đã bị sụp đổ vì nhân dân các nước này chống đối lại cách cai trị độc tài của các đảng CS. Còn hai nước Á Châu là Trung Quốc và Việt Nam thì ngày nay đi theo con đường kinh tế tư bản, đảng CS ở các nước này đang vất vả phó với phong trào đòi hỏi dân chủ tự do của nhân dân và của cả đảng viên đảng CS nữa.

Cái lối ăn nói nhập nhằng của CS, vơ lấy những lời tuyên bố của các chính trị gia xứ dân chủ là xảo thuật tạo ra cho người dân sống dưới chế độ CS cái cảm tưởng là chế độ của đảng CS là cái gì rất tiến bộ, tự do so với chế độ phát xít. Thật ra, chế độ CS hay chế độ phát xít thì đều là chế độ độc tài toàn trị, đảng trị, tước bỏ các quyền căn bản của công dân cả.

 Dân Đức vui mừng khi bức tường Bá Linh bị phá bỏ

2 comments:

 1. CS khác Phát xít nhiều chứ, bác này ngây thơ như con gà tây, chắc là suốt ngày nghe tuyên truyền chống cộng nhỉ? Này nhé:
  (1) CS không xây lò hơi ngạt, lò thiêu người và không có chính sách giết 6 triệu người do thái.
  (2) CS không tự tôn giai cấp công nhân là chủng tộc thượng đẳng, các chủng khác mà thấp hèn cần bị hủy diệt. Họ chỉ tuyên bố giai cấp công nhân tiền phong lãnh đạo.

  ReplyDelete
 2. @aaa: Cộng Sản và Phát xít giống nhau ở chỗ là triệt tiêu những gì nó cho là nghịch lại với nó.
  - Phát xit tự cho rằng nó là dân tộc thượng đẳng, và các dân tộc khác là thấp kém.
  - Cộng sản cho học thuyết của nó là đỉnh cao, các học thuyết khác đều là rác rưởi

  ReplyDelete