Friday, June 17, 2011

Trung Quốc: cán bộ lấy hơn 120 tỉ đô la của nhà nước rồi trốn ra nước ngoài

Theo tin đài BBC, ngân hàng Trung Ương Trung Quốc vừa công bố báo cáo rằng đã có hàng ngàn cán bộ lấy của nhà nước số tiền tổng cộng hơn 120 tỉ đô la (74 tỉ Euro) rồi bỏ trốn ra nước ngoài, phần lớn là trốn qua Mỹ.Trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1990 cho đến năm 2008, có khoảng từ 12 ngàn đến 18 ngàn cán bộ và nhân viên của các công ty quốc doanh đã ăn cắp tiền của công quĩ rồi bỏ trốn khỏi Trung Quốc.

Một bài viết trên trang nhà của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc nói rằng nhiều cán bộ mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài để chuyển tiền ra ngoại quốc. Trang web này hiện nay đã bị xóa bỏ.

Cũng theo trang web này, các cán bộ đã lén chuyển 800 tỉ nguyên qua các nước Mỹ, Úc, Canada và Hà Lan dưới hình thức bỏ vào tài khoản ở ngân hàng ngoại quốc hoặc đầu tư bằng cách mua nhà cửa hoặc vàng bạc, đá quí, đồ cổ.. .

Các số tiền lấy cắp của nhà nước đã được chuyển đi dưới hình thức như là kinh doanh, bằng cách thiết lập cơ sở kinh doanh ở nước ngoài rồi chuyển tiền đi.

Bản báo cáo nói tình trạng tham nhũng nghiêm trọng đến mức có thể ảnh hưởng sự ổn định kinh tế và chính trị của quốc gia .

Nguyên văn:

17 June 2011 Last updated at 11:56 ET

Chinese officials stole $120 billion, fled mainly to US

Thousands of corrupt Chinese government officials have stolen more than $120bn (£74bn) and fled overseas, mainly to the US, according to a report released by China’s central bank.

Between 16,000 and 18,000 officials and employees of state-owned companies left China with the funds from the mid-1990s up until 2008.

The officials used offshore bank accounts to smuggle the funds, according to the study posted on the People’s Bank of China website this week but which has since been removed.

It said the officials smuggled about 800 billion yuan into the US, Australia, Canada and Holland through offshore bank accounts or investments, like property or collectables.

The stolen funds were covered up by disguising them as business transactions by establishing private companies to receive the money transfers.

The study said corruption inside China was severe enough to threaten the nation’s economic and political stability.

No comments:

Post a Comment