Friday, August 30, 2013

Điều gì khiến đảng CSVN đòi được độc quyền làm chính trị?

Điều gì khiến đảng Cộng Sản Việt Nam đòi được độc quyền làm chính trị?

Vì Chủ Nghĩa Cộng Sản là chủ nghĩa duy nhất đúng chăng? Hiện giờ đường lối phát triển ở Việt Nam và Trung Quốc đâu theo chủ nghĩa Cộng Sản nữa. Đường lối theo chủ nghĩa Cộng Sản đã làm cho Việt Nam và Trung Quốc bị nghèo đói, lạc hậu. Một số nước cũng có đảng Cộng Sản nhưng các đảng này cũng chấp nhận hoạt động ngang hàng với các đảng khác, chấp nhận tham gia ứng cử và bầu cử theo thể thức dân chủ như các đảng khác.

Vì đảng Cộng Sản Việt Nam là kẻ duy nhất chống Pháp chăng? Vào thời kháng chiến chống Pháp thì đảng Cộng Sản không phải là đảng duy nhất đứng lên chống Pháp mà còn có nhiều đảng khác nữa. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng dùng bạo lực tiêu diệt các đảng khác để dành cho mình độc quyền làm chính trị. Đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản Nga tiêu diệt luôn cả các đảng viên Cộng Sản thuộc Đệ Tứ Quốc Tế Cộng Sản. Người cộng sản tiêu diệt người cộng sản thì không phải là vì khác lý tưởng, chủ nghìa mà chỉ vì muốn dành độc quyền làm chính trị.

Tạ Thu Thâu (trên), Phan Văn Hùm (dưới), đảng viên Đệ Tứ Quốc Tế Cộng Sản, bị đảng Cộng Sản Việt Nam gọi là Việt Gian và đem thủ tiêu năm 1945

Vì đảng Cộng Sản Việt Nam có công chống Mỹ cứu nước chăng? Chống Mỹ cứu nước chỉ là chiêu bài để đánh miền Nam rồi đưa miền Nam đi theo con đường sai lầm của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Lê Hiếu Đằng khi nói về các thời kỳ trước 75 đã nói "thời kỳ kháng chiến và thời kỳ trước 75". Thời kháng chiến tức là chống Pháp, còn chống Mỹ thì ông Lê Hiếu Đằng không gọi là kháng chiến, mà gọi là "trước 75", tức là thời mà đảng CSVN chưa chiếm được miền Nam, chứ không phải là kháng chiến chi cả.

 Đảng Cộng Sản Việt Nam ám sát, giết chóc, bỏ tù những người không theo mình

Vì đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay có đường lối kinh tế duy nhất đúng chăng? Nạn lạm pháp lan tràn, kinh tế quốc doanh làm hại đất nước thì đó đâu phải là đường lối kinh tế giỏi. Nạn tham nhũng lan tràn trong chính quyền ở mọi cấp, cán bộ tham nhũng, ăn cắp của công đem tiền dấu ở ngân hàng ngoại quốc. Trước đây, kinh tế Việt Nam phải theo mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô và người Cộng Sản là người học của Liên Xô rồi đem áp dụng vào Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam theo kinh tế thị trường thì kiến thức về kinh tế thị trường của các đảng viên cũng giống như của hàng triệu người Việt là phải học từ đầu. Kiến thức về kinh tế thị trường của các đảng viên đâu có hơn người ngoài đảng thì ai cũng có thể tham gia trong việc vạch ra đường lối kinh tế, đâu cần phải để đảng viên độc quyền làm. Ngày nay, gia đình nào nếu có tiền cũng có thể cho con đi du học, học về môn kinh tế thì người có kiến thức về kinh tế có thể là bất cứ ai, đâu chỉ riêng gì đảng viên mà phải là đảng viên mới được nắm chức vụ quyết định về kinh tế.

Vì đảng Cộng Sản Việt Nam chống Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ chăng? Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam hô hào Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải đoàn kết với Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc để chống diễn biến hòa bình. Tức đảng Cộng Sản Việt Nam dựa vào Trung Quốc để được độc quyền làm chính trị.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đòi độc quyền làm chính trị chỉ vì muốn độc quyền làm chính trị và nhờ học được từ Liên Xô các thủ đoạn dùng các chiêu bài và dùng bạo lực tiêu diệt các phe khác. Vào thời kháng chiến chống Pháp, các thủ đoạn tuyên truyền, dùng các chiêu bài có tác dụng vì đa số người dân lúc đó còn mới mẻ với các thủ đoạn tuyên truyền lối phát xít của các chế độ độc tài. Qua đến thời chống Mỹ, các chiêu bài đó dần dần mất tác dụng. Chỉ có một số người dân miền Nam là tin vào chiêu bài "chống Mỹ cứu nước". Vào năm 1968, khi chiến dịch Tổng Công Kích và Nổi Dậy diễn ra, người dân miền Nam không hưởng ứng khiến cho các toán đặc công xâm nhập vào thành phố bị cô lập và tiêu diệt. Ngày 30 tháng 4, 1975, khi bộ đội tiến vào Sài Gòn, người dân Sài Gòn không hân hoan chào đón như dân Hà Nội chào đón bộ đội tiến vào Hà Nội năm 1954. Ông Vũ Đình Huỳnh, cha của nhà văn Vũ Thư Hiên, vào Sài Gòn rồi đưa ra nhận xét "đó là một thành phố bị chiếm đóng chứ không phải là một thành phố được giải phóng".

Sau gần 40 năm cai trị sau khi chiến tranh chấm dứt, đảng Cộng Sản Việt Nam phạm nhiều sai lầm về kinh tế và phát triển nói chung, đồng thời hàng ngũ đảng Cộng Sản Việt Nam cũng bị thoái hóa vì nắm quyền quá lâu nên sinh ra thối nát như câu nói "Quyền lực tuyệt đối đưa đến thối nát tuyệt đối".

Vì thế mà ông Lê Hiếu Đằng không thấy lý do để đảng Cộng Sản Việt Nam được độc quyền để làm chính trị.

Minh Đức

No comments:

Post a Comment