Monday, June 6, 2016

Biểu tình ngày 5-6-2016 tại Hà Nội

Dưới đây là video clip cảnh biểu tình vì môi trường tại Hà Nội ngày 5-6-2016:
No comments:

Post a Comment