Monday, June 6, 2016

Biểu tình bằng xe gắn máy ngày 5-6-2016 tại Sài Gòn

Các địa điểm biểu tình bị nhân viên an ninh canh chừng kỹ nên ngày 5-6-2016 một số người ở Sài Gòn đã biểu tình bằng cách phóng xe gắn máy, dơ cao biểu ngữ và hô khẩu hiệu:

No comments:

Post a Comment