Saturday, April 27, 2019

Vì sao gọi là phản động?

Những người cộng sản thường gọi ai chống lại mình là phản động. Chữ phản động có nghĩa gì và phát xuất từ đâu?Phản có nghĩa là ngược lại, động có nghĩa là di chuyển. Phản động là di chuyển theo hướng ngược lại. Người cộng sản cho mình là tiến bộ, có nghĩa là tiến theo đúng hướng mà nhân loại đang di chuyển, đang tiến lên. Ai không đồng ý với người cộng sản thì họ gọi là phản động, có nghĩa là đi ngược lại hướng tiến của nhân loại và cũng là đi ngược lại hướng tiến của những người cộng sản.

Vì sao người cộng sản cho mình là tiến theo đúng hướng của nhân loại?

Vì họ tin vào chủ nghĩa Cộng Sản. Chủ nghĩa Cộng Sản nói rằng xã hội loài người tiến lên theo năm giai đoạn là:

1. Thời cộng sản nguyên thủy
2. Thời chiếm hữu nô lệ
3. Thời phong kiến
4. Thời tư bản
5. Thời xã hội chủ nghĩa rồi tiến lên cộng sản

Người cộng sản tin là nhân loại tiến theo năm giai đoạn này và họ tin rằng họ đi theo đúng hướng mà nhân loại tiến lên. Ai không tin là nhân loại sẽ tiến theo năm giai đoạn này thì họ gọi là phản động, có nghĩa là những người không chịu đi theo hướng mà nhân loại đang đi.

Cũng có các tư tưởng khác không quan tâm đến nhân loại tiến lên ra sao. Chẳng hạn, tư tưởng Nho Giáo nói rằng phải sống có đạo đức. Ai sống có đạo đức là người quân tử, kẻ nào sống theo lòng tham của mình thì gọi là kẻ tiểu nhân. Còn xã hội loài người sẽ thay đổi ra sao, sẽ tiến về đâu thì Khổng Tử không suy nghĩ đến mà chỉ muốn trong xã hội ai cũng sống theo đạo đức hết.

Những người cộng sản đi theo đúng hướng mà chủ nghĩa Cộng Sản vạch ra có suy nghĩ trong đầu như thế nào?

Khi tiến từ giai đoạn tư bản lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa thì người ta phải từ bỏ óc ham làm giàu. Vì ham làm giàu nên mới có những nhà tư bản. Những nhà tư bản vì ham có tiền nhiều nên làm ngày làm đêm để trở thành giàu có. Muốn chấm dứt xã hội tư bản thì phải chấm dứt óc ham làm giàu.

Khi lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa thì ai cũng phải làm việc cho nhà nước ăn lương hàng tháng thì không thể ham làm giàu được. Ai ham làm giàu thì sẽ sinh ra tham nhũng, bắt dân phải hối lộ mình. Lương tháng chỉ có bằng đó mà ham làm giàu thì sẽ ăn cắp của công.

Như thế những người ham làm giàu là những người không xứng đáng làm người cộng sản, không đi theo đúng hướng của nhân loại, là những kẻ phản động.

Cái khẩu hiệu "Làm giàu là yêu nước" có thể được xem là khẩu hiệu phản động vì nó thúc dục người ta ham làm giàu, tức là đi ngược lại hướng tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra theo quan niệm của chủ nghĩa Cộng Sản thì khi tiến lên sẽ không còn ranh giới ngăn chia các quốc gia mà toàn thế thế giới sẽ là một nước duy nhất . Một nước không có kẻ giàu người nghèo, không có kẻ có quyền hành, người thì không có, vì không còn chính quyền. Đó là một nước không còn giai cấp, không còn giai cấp công nhân lẫn giai cấp nông dân vì công nhân không còn làm thuê cho nhủ nữa và nông dân không còn có ruộng riêng nữa.

Theo quan niệm đó thì những người có lòng yêu nước, chiến đấu cho sự độc lập của quốc gia sẽ bị xem là những kẻ phản động. Vì để tiến lên giai đoạn cộng sản thì phải xóa bỏ biên giới quốc gia. Những người yêu nước chiến đấu để bảo vệ cho sự độc lập của đất nước là những người liều chết đánh nhau để giữ nguyên biên giới quốc gia, không chịu xóa bỏ biên giới của nước mình. Chính vì thế vào các thập niên đầu thế kỷ 20, những người cộng sản xem những người theo chủ nghĩa dân tộc (hay cũng gọi là chủ nghĩa quốc gia) là những kẻ phản động. Như thế là chủ nghĩa dân tộc có mâu thuẫn với chủ nghĩa cộng sản.

Vào các thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, những đảng viên nào còn có tư tưởng xem nước mình là trọng hơn nước khác, chỉ muốn bảo vệ lợi ích cho nước mình thì bị lãnh đạo đảng xem là kẻ còn có tư tưởng lạc hậu, là phản động, chưa thể thành người cộng sản được. Đó là lúc các đảng cộng sản còn chưa chiếm được chính quyền thì họ còn nghĩ như thế. Nhưng về sau, khi có một số đảng cộng sản chiếm được chính quyền tại một số nước rồi thì các nhà lãnh đạo cộng sản không muốn nước mình bị một nước cộng sản khác chỉ huy nữa nên sinh ra sự bất hòa giữa các nước cộng sản. Mao Trạch Đông của Trung Quốc không muốn nghe lời Tổng Bí Thư của Nga nữa. Josip Broz Tito của Nam Tư không muốn nghe lời Tổng Bí Thư Nga là Joseph Stalin nữa. Pol Pot khi đã lên đứng đầu Campuchia rồi thì không còn muốn nghe lời Cộng Sản Việt Nam nữa.

Về việc đảng cộng sản lại quay qua đề cao chủ nghĩa dân tộc thì chuyện đó xảy ra vào Đệ Nhị Thế Chiến. Khi Đức đánh Liên Xô thì Stalin đã khêu gợi lòng yêu nước của dân Nga để kêu gọi dân Nga chống lại Đức, bảo vệ đất nước. Lúc đó những người cộng sản tại Tây Âu xem việc Stalin đề cao lòng yêu nước là không theo đúng lý thuyết cộng sản. Nhưng Stalin có đề cao lòng yêu nước thì dân Nga mới hăng hái chiến đấu. Còn như lúc đó đảng Cộng Sản Nga hô hào dân chiến đấu để bảo vệ xã hội chủ nghĩa, để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản thì rất ít người hăng hái nghe theo, ngoại trừ một số đảng viên. Nông dân Nga lúc đó vừa mới bị nhà nước tịch thu ruộng đất, họ đang uất ức thì họ đâu có hăng hái chiến đấu để bảo vệ xã hội chủ nghĩa.

Việc đề cao chủ nghĩa dân tộc tuy không theo đúng lý thuyết cộng sản nhưng bảo vệ được độc lập cho Nga và làm cho dân ủng hộ đảng Cộng Sản Nga. Kể từ đó lý thuyết của đảng Cộng Sản Nga là kết hợp chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản. Việc kết hợp hai chủ nghĩa mâu thuẫn với nhau này các đảng Cộng Sản ở Tây Âu không làm. Các đảng cộng sản ở Tây Âu lúc đó đã gọi Joseph Stalin là kẻ phản bội cách mạng. Joseph Stalin bị gọi là phản bội cách mạng khi lúc đầu hợp tác với Đức Quốc Xã. Lúc đó, đảng viên cộng sản Đức bị Đức Quốc Xã truy nã chạy trốn sang Nga thì bị Stalin bắt trả về cho Đức Quốc Xã. Stalin bị gọi là phản bội cách mạng khi khi Đức Quốc Xã trở mặt đánh Nga thì Stalin dùng chủ nghĩa dân tộc để nâng cao tinh thần chiến đấu của dân Nga.

Như thế nếu theo đúng như chủ nghĩa Cộng Sản thì ai có lòng yêu nước đều bị xem là những kẻ phản động.

Cũng gọi là phản động là những người còn tin tưởng vào tôn giáo, còn đi chùa, còn tin vào cõi âm, còn tin vào người có linh hồn sau khi chết, còn tin vào ma, quỷ, thánh, thần vì chủ nghĩa Cộng Sản cho rằng khi tiến lên xã hội cộng sản thì sẽ không còn tôn giáo nữa.

Như thế có thể thấy lòng ham làm giàu mà nhiều người cho là tính tự nhiên trời sinh ra cho một số người thì bị chủ nghĩa Cộng Sản lên án. Yêu nước mà lo cho nước mình cũng bị chủ nghĩa Cộng Sản lên án. Vì thế ngay từ khi chủ nghĩa Cộng Sản xuất hiện tại Việt Nam, có một số người có học thức đã tìm hiểu chủ nghĩa Cộng Sản qua sách vở bằng tiếng Pháp, mà không qua sự tuyên truyền của cán bộ Việt Minh, thì họ thấy chủ nghĩa Cộng Sản có những chỗ vô lý mà họ không chấp nhận được.

Trên đây là những ý nghĩa thật sự của chữ phản động. Nhưng vì chữ này được dùng lâu ngày nên những người cộng sản hễ thấy ai chống lại mình thì gọi họ là phản động một cách máy móc và không còn suy nghĩ là chữ phản động thực sự có ý nghĩa gì.

Minh Đức
27-4-2019

1 comment:

  1. Nội dung bài viết thật tuyệt vời. Mình cũng muốn giới thiệu về một Công ty dịch thuật uy tín - Công ty dịch thuật miền trung - MIDtrans trụ sở chính chính tại địa chỉ 02 Hoàng Diệu, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có Giấy phép kinh doanh số 3101023866 cấp ngày 9/12/2016 là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch dành các cá nhân. Hệ thống thương hiệu và các Công ty dịch thuật con trực thuộc: dịch thuật đà nẵng - dịch thuật miền trung tại địa 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận ; dịch thuật tiếng nhật tại sài gòn địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1 TP HCM, dịch thuật vị thanh, hậu giang : địa 101 Trần Hưng Đạo, TP Vị Thanh là nhà cung ứng dịch vụ dịch thuật uy tín hàng đầu tại Hậu Giang; Công ty dịch thuật Viettrans và dịc vụ vung tau translation: dịch vụ dịch thuật tại Vũng Tàu cho người nước ngoài có nhu cầu, giao diện tiếng Anh dễ sử dụng; dịch thuật tiếng pháp tại sài gòn: nhà cung ứng dịch vụ dịch vụ dịch thuật phiên dịch hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh; Công ty dịch thuật Đà Nẵng MIDtrans cung cấp dịch vụ công ty dịch thuật đà nẵng midtrans : Địa chỉ 54 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Đà Nẵng; Viettrans 43 Điện Biên Phủ, Quận 1 Sài Gòn: chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật đa chuyên ngành toàn quốc; Công ty dịch thuật Hà Nội MIDtrans chuyên cung cấp dịch vụ Viettravel - vietnamese tourist information and travel tips tại 46 Trần Cao Vân, TP Huế chuyên trang về thông tin du lịch và các tour đặc sắc tại Việt Nam, y dược (bao gồm bệnh lý), xây dựng (kiến trúc), hóa chất, thủy nhiệt điện, ngân hàng, tài chính, kế toán. Các dự án đã triển khai của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans đều được Khách hàng đánh giá cao và đạt được sự tín nhiệm về chất lượng biên phiên dịch. Đó là kết quả của một hệ thống quản lý chất lượng dịch thuật chuyên nghiệp, những tâm huyết và kinh nghiệm biên phiên dịch nhiều năm của đội ngũ dịch giả của chúng tôi. Hotline: 0947688883. email: info@dichthuatmientrung.com.vn . Các bạn ghé thăm site ủng hộ nhé.

    ReplyDelete