Sunday, June 6, 2021

Cai trị theo luật lệ

Người Nga nói là sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ thì NATO bành trướng đến tận sát biên giới Nga. Nói theo cách này thì làm như NATO là kẻ xâm lăng bành trướng, hiếu chiến, còn Nga là nạn nhân của sự bành trướng của NATO bị NATO đe dọa đến an ninh. Nói thế là không nói đến cách hành xử vô luật lệ của người Nga. Cách hành xử này nằm trong văn hóa của người Nga.

 
NATO đâu có đem quân đi đánh chiếm các nước Đông Âu. Các nước này tình nguyện xin gia nhập NATO. Có nước xin vào mà NATO không nhận. Vì sao các nước anh em xã hội chủ nghĩa, các nước Cộng Hòa tách ra khỏi Liên Xô lại muốn xin vào NATO? Là đế núp dưới sự che chở của NATO, không bị Nga bắt nạt, hoặc không bị Nga đem quân đánh bắt sáp nhập trở lại Nga.

Sở dĩ các nước xin vào NATO khiến NATO bành trướng rộng hơn là vì Nga đối xử với các nước này không ra gì. Nói chung, trong khối xã hội chủ nghĩa, anh em đối xử với nhau không được tử tế. Nga đánh bại Đức xong thì lấy một phần đất của Ba Lan sáp nhập vào Nga để lãnh thổ Nga rộng hơn. Đồng thời Nga lấy một phần đất của Đông Đức sáp nhập vào Ba Lan. Hơn một triệu dân Ba Lan ở vùng bị Nga lấy đã phải bỏ nhà cửa dọn đi để Nga đưa dân mình sang ở. Trung Quốc giúp đảng Cộng Sản Việt Nam xong thì lấy Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Các nước Cộng Hòa trong Liên Xô là do Nga đem quân đánh bắt các nước này sáp nhập vào Liên Xô chứ không phải là họ tự nguyện gia nhập. Các nước anh em xã hội chủ nghĩa đối xử với nhau không theo luật lệ quốc tế, không tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của nhau. Anh em đối xử với nhau theo kiểu ai mạnh thì được. Vì anh em đối xử vói nhau theo kiểu lấy thịt đè người nên khối xã hội chủ nghĩa không thực hiện được điều Karl Marx hô hào là vô sản toàn thế giới đoàn kết lại. Mà cuối cùng anh em vô sản quay qua đánh lẫn nhau.

Nguyên do là vì người Nga rất kém cỏi trong việc cai trị bằng luật lệ. Cái đặc tính này cũng đem vào cuộc cách mạng vô sản và áp dụng trong chế độ xã hội chủ nghĩa mà người Nga dựng lên. Cách đối xử dùng sức mạnh, vô luật lệ cũng phổ biến giữa các nước anh em xã hội chủ nghĩa. Trong từng nước tình trạng dùng sức mạnh mà không theo luật lệ cũng được thấy trong cách chính quyền đối với dân. Chính quyền có thể vu cho dân là gián điệp, là tay sai ngoại bang để bỏ tù. Mà ngay trong đảng cộng sản, các đồng chí đối xử với nhau cũng dùng sức mạnh mà không theo luật lệ. Vì thế trong đảng cộng sản xảy ra các vụ đột tử, đồng chí ám hại lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Khác với bên phía tư bản, ở các nước Tây Phương khi có chuyện gì đụng chạm đến quyền lợi nhau thì người ta đem ra tòa để giải quyết.

Cái văn hóa không biết cai trị theo luật lệ đã khiến cho khối xã hội chủ nghĩa tan rã. Đâu phải là Mỹ hay NATO đem quân đánh làm cho khối xã hội chủ nghĩa tan rã. Người dân các nước xã hội chủ nghĩa tự họ từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tự họ tránh xa Nga. Một số nước cựu xã hội chủ nghĩa xin gia nhập Liên Âu, xin gia nhập NATO vì bên phía Tây Phương các nước cư xử với nhau theo luật lệ.

Sở dĩ các nước Tây Phương cai trị theo luật lệ vì các nước này đã trải qua các Thời Kỳ Phục Hưng, Thời Kỳ Lý Tính, Thời Kỳ Khai Sáng. Các thời kỳ này kéo dài từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Trong thời gian đó các nước này lục lại sách cũ thời Hy Lạp, La Mã cổ xưa thấy thời đó họ biết cai trị theo luật lệ. Người Tây Phương học cách cai trị theo luật lệ để vua đối xử với dân theo luật lệ, để dân buôn bán với nhau khi tranh chấp thì xử kiện với nhau theo luật lệ. Vì biết cai trị theo luật lệ nên xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Do đó các nước Tây Phương phát triển bỏ xa các khu vực khác trên thế giới. 


Minh Đức

2021.06.06

No comments:

Post a Comment