Saturday, June 26, 2021

Câu Chuyện Xô Viết

 

 

Trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, Đức Quốc Xã giết dân thường bằng phương pháp "cá mòi". Tử thi nạn nhân chết chồng từng lớp như cá hộp. Đó là phương pháp hiệu quả để giết nhiều người trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên đây không phải là bộ phim về Đức Quốc Xã. Tay bị trói giật cánh khuỷu, một phát súng chuyên nghiệp nhắm vào gáy rồi được chôn trong một ngôi mộ tập thể. Những người này đã không bị giết bởi Đức Quốc Xã. Họ bị giết bởi một quốc gia thuộc khối Đồng Minh...

 Xem video trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=9_IeHiE1SMc&t=1574s

 

No comments:

Post a Comment