Wednesday, November 8, 2017

100 Năm Cách Mạng Tháng Mười: Chủ Nghĩa Cộng Sản Là Điện Khí Hóa

Lenin đang thuyết trình về điện khí hóa toàn nước Nga (hình vẽ)

Chủ nghĩa Cộng Sản là điện khí hóa. Đó là lời phát biểu của Lenin sau khi cuộc Cách Mạng Tháng Mười đã thành công. Khẩu hiệu này làm cho nhiều người Nga hăng hái tham gia trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Nga vì họ thấy xã hội chủ nghĩa đem lại sự tiến bộ, sự văn minh. Về khẩu hiệu này, nhà văn chiêu hồi Xuân Vũ có kể như sau trong lời tựa đầu của một cuốn sách do do ông viết.

Nhà văn Xuân Vũ viết lý do ông đi theo Cộng Sản là vì lúc còn trẻ, khi cuộc Kháng Chiến Nam Bộ xảy ra thì tại thôn của ông ta, ông thôn trưởng là một người đi theo Việt Minh, đã nói với mọi người là khi đi theo chủ nghĩa Cộng Sản thì rồi đây vùng này sẽ có đèn điện. Đó là thời vùng đó chưa có đèn điện, tất cả mọi nhà đều thắp đèn dầu ban đêm. Vì lý do đó mà nhà văn Xuân Vũ đi theo Việt Minh và đến năm 1954 thì tập kết ra Bắc. Sau khi được đưa trở lại miền Nam, nhà văn Xuân Vũ đã bỏ hàng ngũ Cộng Sản, mà ra trình diện với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa theo chính sách chiêu hồi. Năm 1965, ông trở về cái thôn mà ông sống thời xưa thì thấy thôn này đã có đèn điện. Mặc dù miền Nam lúc đó không đi theo chủ nghĩa Cộng Sản nhưng nhiều vùng nông thôn đã được điện khí hóa. Nhà văn Xuân Vũ nhìn thấy như vậy nên nghĩ rằng điện khí hóa là xu hướng tiến bộ của thế giới lúc đó. Không phải chỉ có chủ nghĩa Cộng Sản mới mang lại được điện khí hóa mà nhiều nơi khác trên thế giới mặc dù không đi theo chủ nghĩa Cộng Sản nhưng cũng điện khí hóa đất nước mình.

Cái khẩu hiệu chủ nghĩa Cộng Sản tức là điện khí hóa của Lenin có tác dụng là làm cho người dân Nga hăng hái trong việc công nghiệp hóa nước Nga. Chế độ Cộng Sản của Liên Xô tuy không làm cho nước Nga và nhân loại tiến đến xã hội cộng sản vô cùng tốt đẹp mà chủ nghĩa đã hứa hẹn nhưng đã thành công trong việc công nghiệp hóa nước Nga, làm cho Nga đuổi kịp các nước Tây Phương. Tuy không làm cho Nga tiến đến được xã hội cộng sản nhưng chủ nghĩa Cộng Sản có tác dụng là tạo ra ảo tưởng đẹp đẽ để người dân Nga hăng hái mà tham gia đóng góp vào việc công nghiệp hóa đất nước. Và nó cũng làm cho nhiều người Cộng Sản Nga mang ảo tưởng là phải giết nhiều người mới công nghiệp hóa được đất nước.


Minh ĐứcNo comments:

Post a Comment