Sunday, February 3, 2019

Vũ khí nguyên tử có dùng để xâm lăng nước khác được không?

Vũ khí nguyên tử có dùng để xâm lăng nước khác được không? Vũ khí nguyên tử có sức hủy diệt rất mạnh và để lại phóng xạ có hại cho sức khỏe. Nếu dùng trong chiến tranh, dù có chiếm được nước khác thì cái hại của chất phóng xạ vẫn còn đến hàng chục năm sau. Vì thế các nước ngần ngại khi dùng vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên vũ khí có thể dùng để đe dọa. Nước có vũ khí nguyên tử có thể nói với nước khác là nếu mình bị dồn đến chân tường thì sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử. Nhưng vũ khí nguyên tử cũng có thể dùng để đe dọa người dân nước khác để người dân bầu cho ứng cử viên mà nước mình ủng hộ, nếu không thì sẽ xảy ra chiến tranh nguyên tử.

Lấy một thí dụ,  Nga có thể dùng các phi đạn tầm trung bình chĩa vào các nước châu Âu để đe dọa, đồng thời Nga làm các động tác làm như là chiến tranh sắp xảy ra như tập trung quân ở biên giới, bố trí phi đạn sát biên giới, cho máy bay bay sát không phận các nước NATO, cho dư luận viên tung tin hù dọa dân châu Âu là chiến tranh nguyên tử sắp xảy ra. Nga hù dọa làm cho dân châu Âu lo sợ khủng khiếp rồi tung dư luận viên ra nói tại các nước xảy ra bầu cử là nếu muốn tranh chiến tranh nguyên tử thì hãy bầu cho ứng cử viên nào thân Nga. Như vậy Nga sẽ dần dần đưa các nước châu Âu vào quĩ đạo của mình, có được các nhà lãnh đạo châu Âu làm theo ý mình nhờ cách dùng vũ khí nguyên tử để dọa, không cần phải bắn một phát súng.

Bắc Hàn cũng có thể dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa như vậy với Nam Hàn. Bắc Hàn có thể làm các động tác giả làm như là chiến tranh sắp xảy ra. Dân Nam Hàn sẽ hoảng sợ. Trong số các chính trị gia Nam Hàn có thể có người cứng rắn, sẵn sàng dùng chiến tranh để đương đầu với Bắc Hàn. Nhưng cũng có thể có chính trị gia nhát sợ, ra ứng cử với lời hứa là sẽ nhượng bộ đòi hỏi của Bắc Hàn để tránh chiến tranh. Nếu dân Nam Hàn sợ hãi chiến tranh, họ có thể bỏ phiếu cho chính trị gia nhát sợ này để được yên thân nhất thời. Bằng cách này Bắc Hàn có được ở miền Nam một ông tổng thống nhát sợ, phải làm theo đòi hỏi của Bắc Hàn.

Đó cũng là lý do Bắc Hàn cố sức chế tạo vũ khí nguyên tử, chấp nhận bị cấm vận. Bắc Hàn hy vọng với cách dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa, Bắc Hàn có thể chiếm Nam Hàn mà không cần nổ phát súng nào.

Cách dùng vũ khí nguyên tử đe dọa để nước khác bầu lên lãnh đạo theo ý muốn của mình chỉ có tác dụng với các nước dân chủ, các nước có chính quyền do dân bầu lên . Còn ở các nước mà chính quyền không do dân bầu lên thì cách đe dọa này không có tác dụng.

Minh Đức
2-2-2019

No comments:

Post a Comment