Friday, May 6, 2016

Biểu tình tại Sài Gòn ngày 1-5-2016 nhìn từ trên cao

Cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày 1-5-2016, phản đối việc cá bị chết tại các tỉnh miền Trung được một du khách quay từ trên khách sạn

No comments:

Post a Comment