Thursday, May 26, 2016

Tài liệu Panama: Những điểm cơ bản

Vụ rò rỉ: Đây là vụ rò rỉ lớn nhất trong lịch sử về những công ty đặt ở nước ngoài, được cung cấp bởi một nguồn tin ẩn danh: 11,5 triệu tài liệu chiếm 2,6 terabyte dữ liệu, từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bắt đầu từ năm 1977 đến tháng 12 năm 2015

Dữ liệu: Chứa những chi tiết về hơn 214.000 thực thể ở nước ngoài có liên hệ tới những người ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ

Ai: Chủ sở hữu những công ty ở nước ngoài bao gồm 140 chính trị gia, trong đó có 12 nhà lãnh đạo chính trị hiện thời và trước đây; những tỉ phú; những ngôi sao thể thao; những người buôn lậu ma túy; những thành viên mafia; ít nhất 33 người và những công ty bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách đen vì có bằng chứng cho thấy sự dính líu của họ trong những hành vi sai trái, chẳng hạn như làm ăn với những trùm ma túy Mexico hoặc với những quốc gia bất hảo như Bắc Triều Tiên và Iran

Ngân hàng: Hơn 500 ngân hàng, những công ty con và chi nhánh — bao gồm HSBC, UBS và Société Générale — tạo nên hơn 15.000 công ty ở nước ngoài cho khách hàng của họ thông qua Mossack Fonseca

16.04.2016


Panama Papers: The Basics


VOA News

April 04, 2016 12:50 PM

The International Consortium of Investigative Journalists, working with leaked documents from a Panamanian law firm, has published some of its findings into the offshore financial dealings of the rich and famous, and politically connected, as well as the leaders of some countries.

Leak: An anonymous source leaded 11.5 million records, accounting for 2.6 terabytes of data, from the Panamanian law firm of Mossack Fonseca dating from 1977 to December 2015. It is being called the largest leak in offshore history.

Data: Contains details on more than 214,000 offshore entities connected to people in more than 200 countries and territories.

Who: Owners of offshore companies include 140 politicians, including 12 current and former political leaders; billionaires; sports stars; drug smugglers, and mafia members; also at least 33 people and companies blacklisted by U.S. government because of evidence of their involvement in wrongdoing, such as doing business with Mexican drug lords or with rogue nations such as North Korea and Iran.

Putin connection: About $2 billion in transactions were secretly shuffled through banks and shadow companies by associates of Russian President Vladimir Putin.

Banks: More than 500 banks, their subsidiaries and their branches – including HSBC, UBS and Société Générale – created more than 15,000 offshore companies for their customers through Mossack Fonseca.

Source: International Consortium of Investigative Journalists


No comments:

Post a Comment